ວິທີການພິສູດລັກຊັບສິນ

ຊັບສິນຫມາຍເຖິງການທັງຫມສ້າງຂອງມະນຸດປັນຍາດັ່ງກ່າວເປັນສິລະປະແລະວັນນະຄະດີ,ຊື່,ສັນຍາລັກ,ການອອກແບບ,ແລະປະດິດ