ທໍາຄວາອອນໄລນ໌. ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທາງດ້ານກົດສະບັບພິມສໍາລັບການທໍາທະນາຍ.